Christus in het voorgeborchte, A Collaert

€30,00


Beschrijving

Gravure Christus in het voorgeborchte ‘penetrabo omnes inferiores partes terrae, et inspiciam omnes dormientes, et illuminabo omnes sperantes in Domino, Pau: ad, epe: cap IIII’. Maarten De Vos, Adrian. Collaert sculp, Ion... Galle excud. Uit de reeks: Vita, passio, et resurrectio Iesu Christi, variis Iconibus expressa.Circa 1590. Mogelijk een herdruk uit de 18°eeuw. Christus' afdaling in het voorgeborchte na zijn dood. Hij bereikt de poorten van de hel en reikt de hand aan oudtestamentische heiligen. Twee duivels vliegen rond hem. De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie over het leven van Christus. Enkele bruine vlekken

22*18, ingekaderd 38,5*34,5

Verzendkosten
Verzending mogelijk of afhaling in de winkel